+371 263 88 445 salvumtd@gmail.com

Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

 

Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpe un izvērtēšana ambulatorajā praksē.

 

Mērķauditorija

 

Ārsts (ģimenes ārsts), ārsta palīgs

 

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības:

10 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

6 akadēmiskās stundas

 

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde
“Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

 

Anna Čirko, sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē

Inta Kalniņa, sertificēta ārstniecības persona bērnu aprūpes māsa specialitātē, maģistrs veselības zinātnē

 

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 16 (sešpadsmit) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

 

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  zvanot kursu koordinatorēm:

  • Katrīnai Sarkovai tālruņa nr.: 28 101 666

  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

 

Neformālās izglītības programmas mērķis

 

 

Pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par fiziskās un garīgās attīstības novērtēšanu bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un par jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpi un izvērtēšanu ambulatorajā praksē.

 

Mācību programmas tēmas

 

Fiziskās un psihomotorās attīstības novērtēšana bērniem no vienas nedēļas līdz piecu gadu vecumam. Antropometrisko mērījumu novērtēšanas biežums, metodes un instrumenti. Standartdeviaciju un percentīļu līkņu pielietošana bērna fiziskās attīstības novērtēšanā. Motorikas un motorās, psihosociālās attīstības, valodas un dzirdes, sociālo iemaņu un emocionālo prasmju novērtēšana.Obligāti rekomendējamie diagnostiskie izmeklējumi un speciālistu konsultācijas jaundzimušiem, zīdaiņiem un bērniem ambulatorajā praksē.Bērnu apskates mājās organizēšana, to normatīvais regulējums. Drošas mājas vides, sociālās un psiholoģiskās vides novērtēšanas aspekti bērnam dažādos vecumposmos. Vecāku, kuri aprūpē bērnu dažādos vecuma periodā, izglītošana. Klīnisko situāciju izvērtēšana.

 

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

 

 

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanu veido 10 uzdevumi.

 

Uz lapas augšu