+371 263 88 445 salvumtd@gmail.com

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošie, ārstniecības atbalsta personas, citas ārstniecības personas, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • Teorētiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

  • Praktiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

 

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde“SalvumTD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 (astoņi) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  zvanot kursu koordinatorei:

  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas mērķis

Pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences stresa vadībā un savu iekšējo resursu atjaunošanā intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību programmas tēmas

Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori. Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība. Stresa faktoru atpazīšana un vadība komunikācijā.Izdegšanas sindroms, tāveicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes.Savu personīgo resursu stiprināšana, emocionālās izdegšanas prevencija. Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana. Stresa pārvarēšana noteiktās situācijās.Pozitīvā domāšana, tās resursi.Stresa vadības elementu apguve.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Uz lapas augšu